PŘIHLÁŠKA NA BDC 2018

Období:

Baby Dance Camp 2018
Baby Dance Camp 2018

Účastníci kurzu

Dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Tričko: počet: [ INFO ]
Rodič:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Tričko: počet: [ INFO ]
Adresa:
Ulice: ČP :
Město: PSČ:
Telefon:
Email:
Rodič:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Tričko: počet:

X

RELAX & POHODA BDC 2018
[ INFO ]

Strava:

Platba:

Volba platby:

Pojištění storna:

Chci se pojistit: [ INFO ]

Kurz:

Rekapitulace ceny

Poznámka

Poznámka:
Závazně přihlašuji

* Poznámka: Odesláním přihlášky se účastník stává po dobu vybraných týdnů dočasným členem Pop Balet, z.s. Toto členství k ničemu nezavazuje. V případě řádného zaplacení příspěvku opravňuje k účasti na BDC - taneční lekce, netaneční program, ubytování a strava v období v odpovídajícím rozsahu.

© 2018 Přihláška léto 2018 Baby Dance Camp Všechna práva vyhrazena.
Voltage Multimedia Studio