Storno podmínky

Protože je většina nákladů spojených s akcí kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazena ve velkém předstihu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami.

Základní storno podmínky bez pojištění

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku* za Baby Dance Camp. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu info@babydancecamp.cz.

Při stornu 31. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 20 %.

Při stornu 30. den a méně před akcí je storno poplatek ve výši 80 %.

Při stornu z důvodu nemoci nebo úrazu je storno poplatek ve výši 20 %. S žádostí o storno musí být doložena lékařská zpráva, která přímo potvrzuje nemožnost účastnit se akce ze zdravotních důvodů.

 

V případě pojištění storna bez udání důvodu

Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku*. Pojištění na storno je zcela dobrovolné. Ohlášení zrušení účasti musí proběhnout minimálně 7 dní před akcí. Cena pojištění je 600 Kč / týden.


* Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci vyjma volitelných částek za pojištění a tričko.

Přihlašování do Baby Dance Campu více
logo indance


 

 

 

 

Copyright @2024

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy. Více info zde.

Souhlasím