Storno podmínky

Protože je většina nákladů spojených s akcí kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazena ve velkém předstihu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami.

 

Základní storno podmínky bez pojištění

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku za BDC. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu info@babydancecamp.cz.

Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci vyjma volitelné částky pojištění.

Při stornu 61. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 20 %.

Při stornu 60. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu 30. – 8. den před akcí je storno poplatek ve výši 80 %.

Při stornu 7. den až do konce akce je storno poplatek ve výši 100 % (tj. zaplacený účastnický poplatek od 7. dne už nelze vrátit).

 

V případě pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu

Účastníkům nabízíme možnost pojištění na storno. Pojištění se vztahuje na zrušení účasti z důvodu nemoci na základě předložené lékařské zprávy a vztahuje se i na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu.

Účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku za celé zbývající dny pobytu. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a platí po celých osm dní. Pojištění storna se nevztahuje na zrušení pobytu a předčasné odjezdy z rodinných a jiných důvodů – v takovém případě se storno řídí základními storno podmínkami. Cena pojištění je 350 Kč / týden.

 

V případě pojištění storna bez udání důvodu

Kromě základního pojištění na zrušení účasti z důvodu nemoci, nabízíme účastníkům možnost připlatit si pojištění na storno bez udání důvodu. Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického příspěvku za celé zbývající dny pobytu. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a platí na celých osm dní. Cena pojištění je 450 Kč / týden.

Upozornění: Pojištění není možné uplatnit na předčasný odjezd v předposlední den pobytu, např. akce končí v sobotu ve 13.00, odjedu v pátek večer, neuplatním storno pojištění.

 
 
 
 
 
Přihlašování do Baby Dance Campu více
logo indance


 

 

 

 

Copyright @2023

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy. Více info zde.

Souhlasím